Sprzedaż wstrzymana do czasu uruchomienia nowej wersji

Kontakt

Zgłoszenia do pomocy technicznej: pomoc@netselling.pl

Kontakt w sprawie współpracy:

Email: biuro@strategie-rozwoju.pl

Nr konta:

71 2490 0005 0000 4520 8657 6382 (Alior Bank SA)

Strategie Rozwoju sp. z o.o.


© Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-034, przy ul. Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090